Угода користувача

Визначення

 • Товар - об'єкт купівлі-продажу (річ), не вилучений і не обмежений в цивільному обороті і представлений до продажу в Інтернет-магазині IQgra.com.ua (далі - Інтернет-магазин), шляхом розміщення в відповідному розділі Інтернет-магазину.
 • Сайт інтернет-магазину IQgra.com.ua (далі - Сайт).
 • Замовлення - оформлений запит Покупця на купівлю Товарів, обраних в Інтернет-магазині, відправлений за допомогою мережі Інтернет та / або повідомлений Покупцем Продавцю за телефонами 380508880228, +380678880217.
 • Покупець - фізична особа, що уклала договір купівлі-продажу Товару шляхом оформлення Замовлення та отримання підтвердження про оформленні Замовлення від продавця.
 • Продавець - ФОП «Коган С.В.», уклав договір купівлі-продажу Товару з Покупцем шляхом прийняття Замовлення і направив підтвердження про прийняття Замовлення.
 • Одержувач (Вантажоодержувач) - особа, уповноважена на отримання Товару і вказано в заявці.


Загальні положення


 1. Ці «Правила продажу товарів в Інтернет-магазині IQgra.com.ua» (далі - «Правила») визначають порядок купівлі-продажу Товарів через Інтернет-магазин, і відповідно до Цивільного Кодексу України є офіційною публічною офертою ФОП Коган С.В. » (Продавця), адресованій фізичним особам (Покупцям), при спільному згадуванні також іменовані «Сторони», а окремо - «Сторона» ,.
 2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною право - і дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання та виконання договору купівлі-продажу.
 3. До відносин між Продавцем і Покупцем застосовуються положення Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», Закону України «Про електронну комерцію», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 15 червня 2006 року № 833), Правил роздрібної торгівлі непродовольчими товарами (затверджено наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 року № 104), Правил продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями (затверджені наказом Міністерства економіки України від 19 квітня 2007 № 103) і інших діючих в Україні нормативно-правових актів.
 4. Продавець залишає за собою право вносити зміни в ці Правила, без будь-якого попередження. Зміни вступають в силу з моменту їх опублікування на даному сайті.
 5. Права і обов'язки Сторін, викладені в чинній версії Правил, є істотними умовами відповідних договорів купівлі-продажу між продавцем і Покупцями.
 6. Діюча версія Правил розміщена на сайті Інтернет-магазину.


Оформлення заказу


 1. Сторони домовляються, що Замовлення на конкретні товари вважається укладеним і набирає чинності з моменту відправки Продавцем листа електронною поштою за адресою, вказаною Покупцем, в якому Продавець підтверджує, що замовлення покупця прийнято, і замовлені товари будуть відправлені Покупцеві. З цього моменту Покупець зобов'язується прийняти замовлені і доставлені товари і заплатити за них узгоджену суму, якщо вона ще не була оплачена.
 2. Після отримання Замовлення Продавець погоджує дані Замовлення з Покупцем по телефону, в тому числі дату і час доставки товару. Дата і час доставки залежать від регіону доставки, кількості товару і часу, необхідного на обробку Замовлення.
 3. Покупець несе відповідальність за точність і правильність інформації, що надається при реєстрації. Обробка наданих Покупцем даних здійснюється з метою укладення договору купівлі-продажу товару та його належного виконання Продавцем.
 4. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення Покупець повинен звернутися до Продавця за телефонами: 0508880228, 0678880217. Інформація з сайту продавця є належним доказом у разі виникнення суперечок з приводу замовлень та порядку їх виконання.
 5. Сторони домовляються, що дані Правила регламентують відносини між Сторонами, що випливають з такого Замовлення.
 6. Ціна Товару вказується поруч з певним найменуванням Товару в Інтернет-магазині.
 7. Вартість доставки Продавцем замовлених Товарів розраховується додатково, виходячи з обсягу замовлення і адреси доставки.
 8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає.
 9. Оплата Товару і Доставки Покупцем проводиться готівкою в гривнях при отриманні замовлення або безготівковим розрахунком (передоплата).


Доставка


 1. Доставка товару здійснюється тільки в ті регіони, які доступні в Інтернет-магазині для замовлення. Продавець зобов'язується докласти всіх зусиль для дотримання дати і часу доставки, обумовлених з Покупцем, тим не менш, затримки в доставці зважаючи на можливі непередбачені обставини, що сталися не з вини Продавця.
 2. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження товару переходить до Покупця в момент передачі йому або особі, зазначеній Покупцем як одержувач Товару в заявці, Товару і проставляння Покупцем або Одержувачем підписи в документах, що підтверджують отримання товару.
 3. Ваше замовлення Товари вручаються Покупцеві або особі, зазначеній Покупцем як одержувач Товару в замовленні, при пред'явленні Покупцем або Одержувачем Товару паспорта (або іншого офіційного документа, що посвідчує особу) і збігу даних з даними, зазначеними при оформленні Замовлення. Доставлений товар передається покупцеві за адресою, вказаною Покупцем в заявці. Покупець несе відповідальність перед Продавцем за дії або бездіяльності осіб, зазначених Покупцем як одержувач Товару в замовленні, при здійсненні приймання Товару та підписання необхідних товаросупровідних документів.
 4. Покупцеві і / або одержувачу Товару в момент прийому-передачі Товару надається наступний пакет документів на Товар: Товарна накладна, касовий чек, гарантійний талон якщо це передбачено виробником, інформація про товар в установленому законом обсязі.
 5. Покупець або Одержувач підтверджує своїм підписом в товарною накладною, що не має претензій до кількості, асортименту, комплектності та зовнішнього вигляду товару. Покупець або Одержувач при прийманні товару зобов'язаний переконатися у відсутності на товарі видимих ​​механічних пошкоджень і здійснити візуальну перевірку


Права Покупця


 1. Покупець має право купувати на сайті Інтернет-магазину товари, слідуючи порядку, встановленому цим правилам сайту Інтернет-магазину.
 2. Покупець має право відмовитися від Замовлення Товару, укладеного з Інтернет-магазином, інформуючи про це продавця.
 3. Покупець має право на обмін / повернення товару згідно ЗУ «Про захист прав споживачів», ознайомившись з правилами повернення товару.


Зобов'язання Покупця


 1. Покупець зобов'язується в умовах, встановлених цими Правилами та умовами сайту Інтернет-магазину, користуватися сайтом.
 2. Покупець зобов'язаний оплатити товар способом оплати, обраним в розділі Доставка і прийняти його в установленому порядку.
 3. Покупець зобов'язаний забезпечити секретність даних підключення, не розголошувати їх третім особам і забезпечити, що ніякі треті особи не будуть використовувати його даними підключення для отримання послуг і (або) для Замовлення або придбання Товару у Продавця. Покупець несе відповідальність за будь-які дії третіх осіб, якщо вони вчинені з використанням даних підключення Покупця. Всі обов'язки та відповідальність, що виникли або пов'язані з діями третіх осіб з використанням даних підключення Покупця, покладаються на Покупця.
 4. У разі зміни даних, зазначених Покупцем у формі реєстрації, Покупець зобов'язаний їх відновити.
 5. Покупець зобов'язаний у формі реєстрації надати повну, детальну і правильну інформацію про себе. Якщо Покупець в формі реєстрації надає неточні або неправдиві дані Продавець має право анулювати реєстрацію і видалити дані або обмежити можливості Покупця користуватися сайтом Інтернет-магазину.
 6. Покупець, замовляючи Товар, зобов'язаний вказати місце доставки товарів.


Права Продавця


 1. Якщо Покупець намагається нашкодити стабільності і безпеки роботи сайту або порушує свої зобов'язання, Продавець має право негайно і без попередження обмежити або зупинити можливість Покупця користуватися Сайтом або, в особливих випадках, анулювати реєстрацію Покупця.
 2. Продавець залишає за собою право в будь-який час, залишивши Покупцеві, змінювати сайт повністю або його окремі частини.
 3. Продавець має право тимчасово або повністю перервати діяльність сайту Інтернет-магазину, заздалегідь про це не повідомивши Покупцеві.Зобов'язання Продавця


 1. Продавець зобов'язується поставити до відома Покупця необхідну і достовірну інформацію про товар.
 2. Продавець зобов'язується відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» дотримуватися прав Покупця на конфіденційність наданої ним інформації, зазначеної в формі реєстрації і оформлення Замовлення.
 3. Продавець зобов'язується доставити замовлений Покупцем товар за вказаною ним адресою, з урахуванням умов, зазначених в розділі Доставка.
 4. Якщо Продавець, незважаючи на важливі обставини, не може поставити Покупцеві замовлений Товар, він зобов'язується запропонувати йому аналогічний, найбільш близький за своїми характеристиками. Якщо покупець відмовляється прийняти аналогічний або ближчий за своїми характеристиками товар, Продавець зобов'язаний повернути покупцеві гроші, якщо оплата вже була здійснена, протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з моменту отримання товару та заповненої заяви на повернення.


Характеристики товара


 1. Характеристики кожного товару на сайті Інтернет-магазину IQgra.com.ua вказуються в описах, розміщених на сайті.
 2. Продавець не несе відповідальність за те, що товари в Інтернет-магазинах за своїм кольором, формою або іншими параметрами можуть відрізнятися від реальних розмірів, форм і кольорів через властивості монітора Покупця.


Відповідальність


 1. Покупець повністю відповідає за достовірність даних, зазначених у формі реєстрації. Якщо Покупець в формі реєстрації не надає точні дані, Продавець не несе відповідальність за наслідки, які виникають.
 2. Покупець несе відповідальність за свої дії, користуючись сайтом Інтернет-магазину.
 3. Продавець звільняється від будь-якої відповідальності у випадках, якщо шкода виникла через те, що Покупець, не врахувавши рекомендації продавця і своїх зобов'язань, не ознайомився з Правилами, незважаючи на те, що така можливість йому була надана.
 4. Якщо в інтернет-магазині IQgra.com.ua є посилання на сайти інших компаній, установ, організацій та осіб, Продавець не несе відповідальність за розміщену ними інформацію і здійснювану діяльність.
 5. У разі якщо не вдається вирішити спір або розбіжності шляхом переговорів, всі розбіжності розглядаються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.Конфіденційність і захист персональної інформації

Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та цих Правил.

Продавець приймає необхідні технічні та організаційні заходи інформаційної безпеки, щоб запобігти безпідставному поширенню інформації та звести ці ризики до мінімуму. Такі заходи включають: використання антивірусних засобів, розміщення носіїв інформації в захищених серверних центрах, шифрування, трансляцію мережевих адрес і приховування внутрішньої структури мережі Продавця, розгортання належних систем і процедур управління правами доступу. Для захисту від випадкової втрати і / або пошкодження персональних даних використовується резервне копіювання даних. Для захисту конфіденційності та безпеки при взаємодії користувачів з сайтом використовуються стандартні для галузі заходів безпеки.


Інші умови

До відносин між Покупцем і Продавцем застосовується право України. Покупець гарантує, що всі умови цих Правил йому зрозумілі, і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. У разі виникнення питань і претензій з боку Покупця він повинен звернутися за телефонами: 0508880228, 0678880217 або відправити лист на електронну адресу [email protected]

Усі виникаючі суперечки, сторони будуть намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди суперечка буде переданий до суду відповідно до чинного законодавства України. Недійсність будь-якого положення цих Правил не тягне за собою недійсність інших положень.